Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

08:02
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood via12czerwca 12czerwca
08:02
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna via12czerwca 12czerwca
Sponsored post
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
08:02
Jeśli jesteś uwięziony pomiędzy tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni, zawsze wybieraj to co może sprawić, że będziesz szczęśliwy, chyba, że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz ciebie.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
08:00
Zdarza się i tak, że gdy masz dobre serce pomagasz za dużo, ufasz za bardzo, dajesz za wiele i często kończysz, jako ten najmocniej zraniony.
Reposted fromkrn krn via12czerwca 12czerwca
07:59

"Myślę o Tobie więcej, niż wolno jednemu człowiekowi myśleć o drugim, bo to już staje się pogaństwo i bałwochwalstwo. Okropnie tęsknię".

Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego

Reposted fromjustmine justmine via12czerwca 12czerwca
07:59
4648 7ba3 500
07:59
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza via12czerwca 12czerwca
07:58
3845 b01f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
07:26
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— J. L. Wiśniewski
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaagatiszka agatiszka

November 25 2019

15:53
8712 a540 500
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:53
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:51
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:50
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:49

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:48
5841 9326 500
15:48
15:47
4185 8b48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:47
0200 858c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:47
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachleb-i-wino chleb-i-wino
15:46
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viachleb-i-wino chleb-i-wino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...